Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych:

Jeżeli na witrynie internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mailowe, imiona/nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych następuje ze strony użytkownika jednoznacznie na zasadzie dobrowolności. W miarę możliwości technicznych dozwolone również korzystanie z wszelkich oferowanych usług lub dokonywanie opłat za usługi bez podawania danych osobowych bądź przy pomocy danych zanonimizowanych czy pseudonimów.

Niedozwolone jest  wykorzystywanie danych z zakresu impresum lub podobnych opublikowanych danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonu lub faksu oraz adresy e-mailowe przez osoby trzecie w celu przesyłania nie zamówionych wyraźnie/jednoznacznie informacji.
Wyraźnie zastrzega się wniesienie kroków prawnych przeciwko nadawcy tych tzw. Spam-Mails w razie wykroczeniu przeciwko niniejszemu zakazowi.

AX-METALS GmbH automatycznie zapisuje i przechowuje w swoich serwerach Log Files informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak m. in.:

  • Rodzaj przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Referrer URL (strona odwiedzona poprzednio)
  • Hostname (adres IP)
  • Data i godzina wywołania.

Zapisywane dane ewaluowane są przez AX-METALS GmbH wyłącznie dla celów statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim ani uzupełniane danymi z innych źródeł. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej dane te są usuwane.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część witryny internetowej, z której odesłano na tę stronę. Gdyby fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, przestały odpowiadać lub też nie odpowiadały w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, wówczas pozostałe fragmenty dokumentu pozostają – w swojej treści i ważności – nienaruszone.

Cookies

W celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego korzystania z naszej oferty internetowej strona wykorzystuje w wielu miejscach tzw. cookies. Cookies są to pliki tekstowe, które przechowywane są przez browser użytkownika serwisu w jego urządzeniu końcowym. Większość ze stosowanych przez nas cookies stanowią tzw. „session cookies“(tymczasowe cookies sesyjne), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies nie wyrządzają w urządzeniu końcowym użytkownika szkód i nie zawierają wirusów.

Prawo do informacji

Użytkowik ma w każdej chwili prawo do informacji odnośnie zapisanych na jego temat danych, ich pochodzenia, adresata oraz celu ich zapisu. W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy zwrócić się do firmy AX-METALS GmbH

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner